Συστήματα ασφαλείας-Access Control

Συστήματα ασφαλείας-Access Control

Η συνεχής εκπαίδευση

στον χώρο της ασφάλειας όπως και η άψογη γνώση της τεχνολογίας των συστημάτων ασφαλείας μας οδηγεί στο επίπεδο να παρέχουμε προτάσεις για εγκαταστάσεις αιχμής!

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και προγραμματισμό συστημάτων συναγερμού , καμερών ,πυρανίχνευσης και access control.

να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα βάσει του οικονομικού προϋπολογισμού, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας και την υψηλή αισθητική με βάση τις νέες υψηλές τεχνολογίες φωτισμού .

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΕΥΓΗ (ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ) Τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως εφεδρική πηγή ενέργειας σε περίπτωση διακοπής στο δίκτυο της ΔΕΗ ή ως κύρια πηγή ενέργειας όπως σε εργοτάξια, περιοχές αποκομμένες από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Στο πλαίσιο παροχής ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων, η εταιρία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση & συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών Η/Ζ τελευταίας τεχνολογίας των πιο αξιόπιστων εταιριών της αγοράς.