Εγκαταστάσεις Φωτοβολταικών

Εγκαταστάσεις Φωτοβολταικών

Η DAYLIGHT ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

διαθέτοντας έμπειρη ομάδα ηλεκτρολόγων αναλαμβάνει οποιαδήποτε εργασία εγκατάστασης φωτοβολταικών συστημάτων όπως:
• Εγκατάσταση φωτοβολταικών πάνελ
• Εγκατάσταση βάσεων για φωτοβολταικά συστήματα.
• Ηλεκτρικοί πίνακες.
• Συστήματα τηλεμετρίας.
• Αλεξικέραυνα
• Συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης φωτοβολταικών εγκαταστάσεων