Γειώσεις

Γειώσεις

Η DAYLIGHT ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

διαθέτοντας το πλέον καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει την εγκατάσταση γειώσεων για την μέγιστη προστασία.

Παρέχουμε ολοκληρωμένη και ορθή εγκατάσταση γείωσης η οποία περιλαμβάνει:

• Εξέταση και μελέτη των απαιτήσεων του εξοπλισμού & της γείωσης σας με πιστοποιημένο διακριβωμένο όργανο πολλαπλών μετρήσεων.
• Εγκατάσταση συστήματος πλήρης αντικεραυνικής προστασίας στον πίνακα του κτιρίου.
• Εγκατάσταση Θεμελιακής γείωσης