Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες Μας

Η DAYLIGHT είναι μια τεχνική εταιρεία που παρέχει υψηλής ποιότητας, σύγχρονες λύσεις φωτισμού για κατοικίες και επιχειρήσεις. Η DAYLIGHT με την τεχνογνωσία και το εξειδικευμένο προσωπικό της αναλαμβάνει να υλοποιήσει κάθε ανάγκη σας σε θέματα φωτισμού.

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Η DAYLIGHT ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ αναλαμβάνει την πλήρη υλοποίηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε όλα τα είδη κατοικιών, ξενοδοχείων και καταστημάτων παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες κάθε έργου. Ξεκινώντας από την εκπόνηση της μελέτης ηλεκτρομηχανολογικού-αρχιτεκτονικού σχεδίου, προβαίνουμε στην κατασκευή και ολοκλήρωση του εκάστοτε έργου.
Περισσότερα

Μελέτες Φωτισμού

Η επιλογή της βέλτιστης λύσης φωτισμού επιτυγχάνεται µε προσεκτική ανάλυση και εκτίμηση των ειδικών απαιτήσεων κάθε έργου, μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα φωτοτεχνικών μελετών και µε την μακρόχρονη εμπειρία µας. Μαζί με την εκπόνηση της μελέτης είναι δυνατή και η δημιουργία φωτορεαλιστικού σχεδίου, δίνοντας έτσι μια πλήρη εικόνα του τελικού αποτελέσματος.
Περισσότερα

Εγκαταστάσεις Φωτοβολταικών

• Εγκατάσταση φωτοβολταικών πάνελ
• Εγκατάσταση βάσεων για φωτοβολταικά συστήματα.
• Ηλεκτρικοί πίνακες.
• Συστήματα τηλεμετρίας.
• Αλεξικέραυνα
• Συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης φωτοβολταικών εγκαταστάσεων
Περισσότερα

Γειώσεις

Παρέχουμε ολοκληρωμένη και ορθή εγκατάσταση γείωσης η οποία περιλαμβάνει:
• Εξέταση και μελέτη των απαιτήσεων του εξοπλισμού & της γείωσης σας με πιστοποιημένο διακριβωμένο όργανο πολλαπλών μετρήσεων.
• Εγκατάσταση συστήματος πλήρης αντικεραυνικής προστασίας στον πίνακα του κτιρίου.
• Εγκατάσταση Θεμελιακής γείωσης
Περισσότερα

Δομημένη καλωδίωση

Στην εταιρία μας έχουμε την κατάλληλη τεχνογνωσία για την ανάληψη έργων -όλων των κλιμάκων- που αφορούν στην κατασκευή ή ανακατασκευή δικτύου σε εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης. Ξεκινώντας από την εκπόνηση της μελέτης ηλεκτρομηχανολογικού-αρχιτεκτονικού σχεδίου, προβαίνουμε στην κατασκευή και ολοκλήρωση του εκάστοτε έργου.
Περισσότερα

Έξυπνα κτίρια

Ένα έξυπνο κτίριο είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο κτίριο που βοηθά εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα να ζείτε με άνεση και ασφάλεια. Ο φωτισμός, η ψύξη και η θέρμανση, ο εξαερισμός, το σύστημα ασφαλείας και παρακολούθησης, τα συστήματα ψυχαγωγίας, η απομακρυσμένη διαχείριση, όλα λειτουργούν σαν ένα ενιαίο σύστημα με σκοπό την ευχάριστη, άνετη και ασφαλή διαμονή σας
Περισσότερα

Συστήματα ασφαλείας
Access Control

Ένα έξυπνο κτίριο είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο κτίριο που βοηθά εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα να ζείτε με άνεση και ασφάλεια. Ο φωτισμός, η ψύξη και η θέρμανση, ο εξαερισμός, το σύστημα ασφαλείας και παρακολούθησης, τα συστήματα ψυχαγωγίας, η απομακρυσμένη διαχείριση, όλα λειτουργούν σαν ένα ενιαίο σύστημα με σκοπό την ευχάριστη, άνετη και ασφαλή διαμονή σας
Περισσότερα